Workshop MBTI pro spol. IGEPA GROUP

Vážení účastníci,

dne 19.10.2020 se zúčastníte tříhodinového workshopu MBTI, který pro vás připravila vzdělávací společnost KRC TEAM ve spolupráci se mnou, Petrou Šimkovou (lektorkou a koučkou).

Nedílnou součástí workshopu je osobnostní typologie, prostřednictvím které poznáte nejen více sebe, ale také jak lépeefektivněji komunikovat a spolupracovat s kolegy a lidmi ve vašem životě.

Co je typologie MBTI?

  • Vychází z práce K. G. Junga a je upravena jeho žačkami I. Myersovou a C. Briggsovou
  • Od 80. let 20. století je jedna z nejpoužívanějších osobnostních typologií v Evropě a v USA
  • Typologie vám ukáže soubor předpokladů a preferencí v oblasti rozhodování, vnímání, energie a stylu života

Co se na workshopu naučíte?

  • Seznámíte se s tím, jak (a hlavně proč) ve svém životě i práci fungujete vy a druzí lidé
  • Naučíte, jak se přizpůsobovat jiným typům osobnosti, abyste získali větší vliv a sympatie
  • Zjistíte, jak jednotlivé typy přistupují ke změnám, proč jsou pro někoho výzvou a pro některé překážkou a jak pracovat na tom, aby změny zvládali s co nejmenším odporem
  • Dozvíte se, v jakých oblastech byste se mohli/měli rozvíjet, aby se vám v komunikaci a spolupráci s ostatními lépe dařilo

Žádný typ není ani lepší ani horší, všechny jsou stejně DOBRÉ

Abychom čas na workshopu maximálně využilli, prosím vás, abyste si osobnostní dotazník, s jehož výsledky budeme pracovat, stáhlivyplnili v předstihu.

Vyplnění dotazníku vám zabere cca 10 minut. Instrukce k vyplnění jsou uvedeny přímo v souboru, který si stáhnete. 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na petra.simkova@myskill.cz nejpozději
do 15.10.2020. Děkuji.

Vyhodnocení dotazníku i s vysvětlením obdržíte na workshopu. Pokud budete mít jakoukoliv otázku, napište mi, prosím.

Petra Šimková

Předem vám děkuji za čas, který budete přípravě věnovat (nebudete litovat 😊) a těším se s vámi na setkání.

Petra Šimková
lektorka a koučka