Komunikace v týmu a týmová spolupráce

Workshop ČTÚ 8.-9.11.2022

Vážení účastníci,

ve dnech dne 8.-9.11.2022 se zúčastníte workshopu "Komunikace v týmu a týmová spolupráce", který pro vás společně s vaší společností připravuji.

Nedílnou součástí workshopu jsou osobnostní typologie, prostřednictvím kterých poznáte nejen více sebe, ale také jak lépeefektivněji komunikovat a spolupracovat s kolegy a obecně s lidmi i z nepracovní části vašeho života.

 

Co se na workshopu naučíte?

  • Lépe poznáte sebe i druhé z hlediska komunikace a spolupráce
  • Pochopíte, proč se vám s někým spolupracuje bezvadně a s jinými to "drhne"
  • Naučíte se efektivněji komunikovat se svými kolegy napříč odděleními, nastavíte si efektivní fungování v týmu
  • Naučíte se spolupracovat s odlišným typy lidí
  • Dozvíte se, jak efektivně využívat rozdílností v osobnostech ve prospěch společných úkolů/projektů
  • Objevíte své silné stránky v souvislosti se spoluprací v týmu a dozvíte se, jak tyto silné stránky využít
  • Dozvíte se, jak využívat rozdílné osobnostní typy/talenty pro fungování týmu/oddělení/odboru
  • Naučíte se lépe spolupracovat v týmu díky znalostem o jeho fungování
  • Vyzkoušíte si v praxi všechna témata, kterými se budeme zabývat, abyste je mohli ihned uvést do své praxe

Kdo pro vás workshop připravuje?

Petra Šimková

Jsem lektorka manažerských, prezentačních, lektorských dovedností, osobní efektivity, koučka a facilitátorka workshopů.

Školím 20 let a mými semináři/tréninky/workshopy prošlo více než 9000 účastníků.

Příprava na workshop

Abyste si odnesli z workshopu maximum a naučili se pracovat s odlišnými typy lidí a zvýšili tak pozitivní vliv na druhé, prosím vás o důležitou přípravu.

Součástí workshopu jsou dva dotazníky, díky kterým objevíte své silné stránky a také prostor pro rozvoj. Zároveň z nich budeme vycházet, abyste prostřednictvím sebe uměli poznávat druhé.

Co je důležité, abyste věděli:

Žádný typ není ani lepší ani horší, všechny jsou stejně DOBRÉ, protože každý má své silné stránky a zároveň i prostor se dál rozvíjet.

Abychom čas na workshopu maximálně využilli, prosím vás, abyste si osobnostní dotazníky, s jejimiž výsledky budeme pracovat, stáhlivyplnili v předstihu.

Vyplnění dotazníků vám zabere cca 20 minut. Instrukce k vyplnění jsou uvedeny přímo v souborech, které si stáhnete. 

Oba vyplněné dotazníky, prosím, zašlete na petra.simkova@myskill.cz nejpozději
do 31.10.2022. Děkuji.

Vyhodnocení dotazníků i s vysvětlením obdržíte osobně na workshopu. Pokud budete mít jakoukoliv otázku k vyplnění dotazníků, napište mi, prosím.

Petra Šimková

Předem vám děkuji za čas, který budete přípravě věnovat (nebudete litovat 😊) a těším se s vámi na setkání.

Petra Šimková
lektorka a koučka