Komplexní vzdělávání i služby, dlouhodobé vzdělávání

Na klíč pro vás i vaše zaměstnance

Nastavení komplexního vzdělávání a rozvoje

Pokud připravujete dlouhodobý vzdělávací program pro vaše zaměstnance, jsem připravena se svými spolupracovníky vám pomoci takový program připravit a realizovat.

Jak probíhá design dlouhodobých vzd. programů?

 • Analýza současného stavu
  Analýzu lze provést několika způsoby, záleží na tom, jak obsáhlý vzdělávací program připravujete. Můžete jí udělat sami nebo s naší pomocí.
 • Identifikace potřeb a cílů rozvoje
  Společně definujeme, co se potřebují zaměstnanci naučit a co mají ve své práci a přístupu změnit
 • Návrh podoby vzdělávacího programu, rozvojového plánu
  Na základě předchozík kroků vám navrhneme podobu a strukturu vzdělávacího programu v závislosti na vašich možnostech
 • Realizace
  Zajistíme pro vás kompletní realizaci vzdělávacího programu vč. nezbytné administrace. Na školení se budou podílet zkušení a vyzkoušení lektoři
 • Vyhodnocení
  Průběžně budeme vzdělávací program vyhodnocovat, abyste měli jistotu, že vzdělávací program přináší výsledky.

Kombinované vzdělávání, tzv. blended learning

Moderní přístup ke vzdělávání dospělých, který zvýší účinnost vzdělávání a zajistí žádoucí výsledky

blended learning

Pokud potřebujete:

 • Zvýšit účinnost absolvovaných prezenčních seminářů zavedením konkrétních kroků do praxe
 • Vzdělávat a rozvíjet se v době mezi prezenčními semináři
 • Podnítit účastníky seminářů k dalšímu rozvoji v (nejen) vzdělávané oblasti

Připravíme pro vás na míru on-line kurz, který bude navazovat na konkrétní prezenční seminář a pomůže účastníkům zavést získané dovednosti do praxe.

Účinnost rozvoje

Účastníci rychleji zavedou do praxe nové znalosti a dovednosti

Úspora času

Na seminářích stráví méně času, online kurzy jsou časově nenáročné, přesto účinné

Úspora peněz

Investované prostředky do vzdělávání jsou efektivně vynaložené.

Chcete získat více informací?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů