Assessment a Development Center

Výběrové a rozvojové nástroje pro vaše zaměstnance

Assessment Center (AC)

Jde o metodu výběru z většího počtu uchazečů o pracovní pozici, kteří plní na jednom místě stejné úkoly. To umožňuje dobře porovnávat jejich výkony a chování. Jsou hodnoceni v situacích simulujících reálné problémy, při jejichž řešení vytvářejí týmy, vzájemně komunikují a rozhodují se.

Během tohoto procesu se už neposuzuje vzdělání, profesionální zdatnost a zkušenosti, ale především osobnostní předpoklady a kompetence nezbytné pro výkon práce, o kterou se ucházejí.

Hlavním znakem assessment centra je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku, což snižuje subjektivitu výsledného hodnocení.
AC se realizuje nejčastěji jako skupinové. Lze ho provést i jako individuální – to slouží spíše jako doplněk k již proběhlému individuálnímu výběrovému rozhovoru.

AC se používá

 

 • při výběru pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty (obchodní pozice, call centra apod.)
 • na manažerské pozice
 • specializované pozice
 • často obsazované pozice, na které se hlásí velké množství zájemců a je třeba rychle eliminovat nevhodné

Využívané diagnostické metody

 • strukturované behaviorální rozhovory
 • případové studie
 • psychologická diagnostika
 • hraní rolí (role play)
 • týmové práce
 • prezentace
 • a další

ekonomického hlediska je třeba vyzdvihnout časovou úsporu (jednotliví manažeři se mohou účastnit jednoho AC místo mnoha výběrových rozhovorů) a úsporu nákladů, které by vznikly v případě přijetí nevhodného kandidáta, který neprošel tak důkladným testováním a hodnocením.
Součástí realizace AC je zpracování zprávy pro zadavatele, která obsahuje doporučení či nedoporučení kandidáta na obsazovanou pozici a související důvody. Kandidát zprávu nedostává.

Development Center (DC)

Jde o jeden z rozvojových nástrojů sloužící k identifikaci rozvojových potřeb nastavení rozvojového plánu individuálně pro každého zaměstnance před zahájením komplexního vzdělávání.

Výhodou DC je, že každý účastník obdrží vlastní rozvojový plán, který je "ušit" jemu na míru a firma ve  ušetří prostředky na vzdělávání, protože vzdělává zaměstnance v oblastech, ve kterých se potřebují rozvíjet.

Během DC motivujeme účastníky k rozvoji a učíme je zodpovědnosti za vlastní rozvoj.

Hlavním znakem development centra je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku, což snižuje subjektivitu výsledného hodnocení. DC se realizuje buď jako skupinové (optimální počet lidí v jedné skupině je šest až osm) nebo jako individuální.

Každý účastník obdrží na konci DC krátkou ústní zpětnou vazbu plynoucí z prvních pozorování.
Po absolvování obdrží účastnícizadavatel písemnou zprávu, která obsahuje výsledky pozorování, návrh rozvoje v konkrétních oblastech a rozvojové nástroje, které může účastník využít.

Využívané diagnostické metody

 • strukturované behaviorální rozhovory
 • případové studie
 • psychologická diagnostika
 • hraní rolí (role play)
 • týmové práce
 • prezentace
 • a další

Assessment (AC) i Development (DC) Center připravuji společně se svými kolegy trenéry a konzultanty na míru každému klientovi. Vždy záleží na tom, jak rozsáhlé má AC či DC být, zda je individuální či skupinové apod. Podle toho vždy volíme metody, při kterých porovnáváme účastníky s danými kompetencemi.

Chcete získat více informací?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů