Kombinované vzdělávání, tzv. blended learning

Moderní přístup ke vzdělávání dospělých, který zvýší účinnost vzdělávání a zajistí žádoucí výsledky

blended learning

Pokud potřebujete:

  • Zvýšit účinnost absolvovaných prezenčních seminářů zavedením konkrétních kroků do praxe
  • Vzdělávat a rozvíjet se v době mezi prezenčními semináři
  • Podnítit účastníky seminářů k dalšímu rozvoji v (nejen) vzdělávané oblasti

Připravíme pro vás na míru on-line kurz, který bude navazovat na konkrétní prezenční seminář a pomůže účastníkům zavést získané dovednosti do praxe.

Účinnost rozvoje

Účastníci rychleji zavedou do praxe nové znalosti a dovednosti

Úspora času

Na seminářích stráví méně času, online kurzy jsou časově nenáročné, přesto účinné

Úspora peněz

Investované prostředky do vzdělávání jsou efektivně vynaložené.

Chcete získat více informací?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů