ENFP

To nejlepší v nich

Pro lidi s preferencí ENFP je život kreativní dobrodružná hra plná úžasných možností. ENFP rádi a dobře vycházejí s druhými a mají spoustu postřehů týkajících se současnosti a budoucnosti. Prožívají velkou škálu citů a pocitů. Potřebují od ostatních souhlas a potvrzování a jsou také připraveni podpořit a pochválit  druhé.

ENFP dobře rozumějí fungování jednotlivců a skupin a když se rozhodnou dosáhnout něčeho, co je pro ně samotné přitažlivé, jsou přesvědčiví, vytrvalí a důslední. Jsou přizpůsobiví a vzkvétají tak téměř ve všech prostředích. Jejich nadšení a energie podněcuje k úspěchu a rozkvětu i jejich okolí.

 

Významné rysy ENFP

ENFP jsou inovátoři, rozjíždějí projekty a vkládají hodně energie to toho, aby je skutečně rozběhli. Funkci iNtuition používají primárně na vnější prostředí, podněty si berou z kontaktu s novými lidmi, myšlenkami a zkušenostmi. Snadno nalézají význam a smysl a snadno vidí souvislosti, které ostatní mohli přehlédnout.  ENFP bývají:

 • Zvědaví a tvořiví, plní fantazie
 • Energičtí, nadšení a spontánní

ENFP si cení harmonie a dobré vůle. Rádi potěší druhé a vyhoví jim a jak jen je to možné, přizpůsobí se potřebám a přáním druhých. Funkci Feeling používají vnitřně, rozhodují se tak, že aplikují vlastní hodnoty prostřednictvím identifikace s druhými a vcítěním do nich.

ENFP bývají:

 • Vřelí, kamarádští a pečující
 • Spolupracující a podporující
 • Rozeznávající snadno nové příležitosti

ENFP  mimořádně dobře rozumí možnostem druhých a jejich energie a chuť pomáhat zároveň podněcuje u druhých skutečné využití těchto možností. Jejich vlastní poznatky a úsudky  jim stačí k tomu, aby se dali do akce a strhli svým nadšením i druhé.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ENFP jsou obvykle živí, veselí a společenští s velkým okruhem přátel. Zajímají se prakticky o všechno a jejich život má vždy takový říz a spád, že to k nim přitahuje druhé lidi. Zároveň si však cení hloubky a autentičnosti ve svých nejbližších vztazích a investují velkou energii do vytvoření a udržení upřímné a otevřené komunikace.

ENFP z duše nesnášejí rutinu, plány a strukturu a obvykle se jim daří těmto věcem vyhýbat. Běžně se velmi lehce vyjadřují, a to i tehdy, kde je nutno hovořit bez přípravy. Ovšem  v situacích, kdy dojde řeč na jejich nejniternější hodnoty, jim najednou docházejí slova, mohou se náhle začít vyjadřovat neohrabaně a vyjadřovat své soudy netypicky silnými slovy. Ostatní lidé obvykle vnímají ENFP jako:

 • Příjemné, vnímavé a přesvědčivé
 • Nadšené, spontánní a všestranné
 • Dávající a vyhledávající chválu a uznání

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ENFP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti iNtuiton a Feeling.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, ENFP se mohou pro všechno velmi snadno a rychle nadchnout, ale nikdy nedokončit to, co začali ještě dříve, než se zase nadchnou pro něco jiného a předchozí myšlenku opustí nedotaženou. Také mohou dělat příliš osobní rozhodnutí.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuition, mohou přehlížet nebo opomíjet některé informace, nevěřit svým vlastním poznatkům a závěrům, být nejistí a příliš snadno přebírat názory druhých.

Pokud ENFP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Snadněji podléhat rozptylování, nekoncentrovat se a ztrácet zájem
 • Nedotahovat věci a rozhodnutí do konce
 • Rebelovat, bouřit se, silně se odlišovat a neuposlechnout příkaz či autoritu
 • Ignorovat termíny a dané postupy

Pro ENFP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Sensing  a Thinking. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Zanedbávat detaily a postupy nutné k realizaci svých nápadů
 • Nakládat si toho na svá bedra příliš mnoho – mít problémy odmítnout zajímavé příležitosti nebo lidi
 • Použít rozum a logiku k posouzení svých nápadů a rozhodnutí

Pod velkým stresem mohou být ENFP smeteni množstvím detailů, ztratit pod jejich tíhou svůj obvyklý přehled a nadhled a přestat vidět možnosti řešení. V takové situaci se soustředí na nedůležité a z kontextu vytržené detaily a udělají si z nich úhelný kámen svého vesmíru.