ESFP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ESFP milují život a také jej užívají plnými doušky. Žijí pro přítomný okamžik a užívají si přátel, jídla, oblečení, zvířecích miláčků, přírody, koníčků a překypující aktivity. Málokdy nechají pravidla, aby jim nějak ovlivňovala život, a soustředí se na to, aby bylo kreativně postaráno o potřeby lidí.

ESFP jsou vynikající týmoví hráči, usilují o to, aby se práce udělala hladce, lehce a při tom si ji člověk užil a zpříjemnil si ji.

 

Významné rysy ESFP

ESFP se zajímají o lidi a nové zážitky. Protože se učí více a lépe z vlastní činnosti než ze čtení knih nebo přednášek, rádi se pouštějí do nových činností a učí se je až za pochodu. Mají rádi své věci a těší se z nich. ESFP bývají:

 • Všímaví a pozorní k druhým
 • Praktičtí, realističtí a konkrétně zaměření
 • Aktivní, vyhledávající nové zkušenosti, zážitky a osobní prožitky

ESFP se rozhodují na základě svých osobních hodnot. Používají svou funkci Feeling směrem dovnitř za účelem uvědomění si vlastních hodnot a vcítění se do druhých lidí. Jsou dobří při kontaktu s druhými a často sehrávají roli prostředníka či usmiřovatele znepřátelených stran. ESFP mívají tendenci být:

 • Velkorysí, šlechetní, optimističtí a přesvědčiví
 • Vřelí, soucitní a taktní

ESFP rádi pozorují lidské chování. Zdá se, že vycítí, co se z druhými děje a rychle a prakticky reagují na jejich potřeby. Dobře mobilizují druhé k vyrovnání se s krizovými situacemi.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ESFP žijí naplno, života si užívají a je příjemné být v jejich společnosti. Jejich nadšení a schopnost si užívat je činí přitažlivé pro jiné lidi. Jsou pružní, adaptabilní, příjemní, dobráčtí a bezstarostní. Málokdy si plánují něco dopředu, věří své schopnosti reagovat na vzniklou situaci, využít nových příležitostí a vyrovnat se se vším, co nastane, nebo se namane. Nenávidí rutinu a plánovitost a obecně hledají způsoby, jak je obejít.

ESFP se učí z přímého kontaktu z realitou a zkušeností. Obecně nemají rádi teorie a písemné prameny. Tradiční vzdělávání pro ně může být velmi náročné, ovšem pokud se jim  podaří pochopit význam tématu pro ně samotné a ponechá se jim prostor k interakci s tématy nebo lidmi, daří se jim při studiu dobře. Okolí obvykle vnímá ESFP jako:

 • Nápadité, vynalézavé a vstřícné
 • Družné, veselé, hravé, spontánní lidi, co nezkazí žádnou legraci

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ESFP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti Feeling a Sensing.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, mohou být zcela vstřebáni vždy jen současným momentem a postrádat tak možnost zvažovat a vyhodnocovat  situaci a vnitřně se zakotvit.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ESFP se mohou příliš soustředit jen na smyslová data dostupná v daný okamžik. Jejich rozhodnutí mohou být ovlivněna nebo omezena uspokojením jejich bezprostředních smyslových tužeb, zejména těch, které se nějak týkají jiných lidí.

Pokud ESFP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Ztrácet pojem o cíli, být roztržití a příliš impulzivní
 •  Mít problém akceptovat a dodržet závazky a termíny
 • Brát si příliš osobně rozhodnutí a činy druhých

Pro ESFP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Thinking a iNtuition. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Pouštět ze zřetele dlouhodobé dopady a jen reagovat na okamžité potřeby své nebo svého okolí  
 • Vyhýbat se složitým nebo nejednoznačným situacím a lidem
 • Podhodnocovat povinnosti a stavět je až za své koníčky a zájmy

Pod velkým stresem mohou ESFP být vnitřně sraženi na kolena množstvím negativních možností. Mohou se zabývat tím, že si vytvářejí značně zjednodušené a naivní teorie, které  šmahem vysvětlují důvody proč se dostali do negativně vnímané situace nebo byli neúspěšní.