ISFP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ISFP žijí přítomností s tichým pocitem radosti. Chtějí si užít každý okamžik do posledního momentu. Cení si možnosti dělat si své věci po svém, mít svůj vlastní prostor a stanovují si svůj vlastní časový rozvrh. Stejnou svobodu a toleranci dopřávají také druhým. Jsou spolehliví při plnění těch závazků a povinností, které sami považují za důležité.

ISFP chvilku trvá, než si vytvoří blízký vztah s lidmi, ale jakmile se jim to podaří, tyto vztah jsou pro ně velmi důležité. Vyjadřují svou oddanost k druhým spontánně mnoha různými, vždy však tichými způsoby.

 

Významné rysy ISFP

ISFP ovládá jejich silné vnitřní hodnotové jádro. Přejí si, aby jejich práce byla něčím více než jen zaměstnáním. Chtějí něčím přispět pro dobro a štěstí lidí. Nemají rádi rutinu, ale pracují s nasazením a odhodlaně na všem, čemu osobně věří. ISFP bývají:

 • Důvěřující, vlídní a ohleduplní  
 • Citliví, vnímaví a jemní    

ISFP jsou si velmi vědomi detailů vztahujících se k přítomnosti – lidí a světa kolem sebe. Více se naučí tím, že něco dělají, než když sedí a čtou si v knihách. ISFP bývají:

 • Opatrní a pozorní 
 • Realističtí, praktičtí, konkrétní a  faktičtí

ISFP jsou vyladěni na city a potřeby druhých a flexibilní při reakcích na ně. Často mají cit pro přírodu a krásu ve všem živém – lidech, rostlinách i zvířatech. Nejvíce si cení těch, kdo se snaží porozumět jejich hodnotám a cílům a těch, kteří je podporují v dosažení těchto cílů způsobem, který si sami zvolili.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ISFP jsou přizpůsobiví a flexibilní, pokud to neohrožuje něco, na čem jim opravdu záleží. V takovém případě se ihned přestanou přizpůsobovat. Hluboce se zajímají o lidi, ale ukazují to spíše svými činy než slovy.

ISFP mají tendenci být tiší a nenároční, a jejich vřelost, nadšení a hravý humor mohou být málo zřetelné těm, kdo je ještě moc neznají. Raději situace pozorují a podporují, než aby přebírali vedení a organizování – nechtějí nic ovládat a řídit. Okolí obvykle vnímá ISFP jako:

 • Tiché, rezervované a uzavřené – obtížně se jim dostanete pod kůži
 • Spontánní a tolerantní

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ISFP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti  Sensing a Feeling.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ISFP mohou mít potíže nasbírat přesná data o vnějším světe nebo si vůbec uvědomit své hodnoty.  Jejich rozhodnutí pak budou na základě nepřesných dat a příliš osobní.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, ISFP mohou být příliš pohlceni fakty a jednotlivostmi a nevěnovat se vnitřnímu zkoumání hodnot, díky kterému dělají nejlepší rozhodnutí. Mohou se celkově vyhýbat rozhodnutím a přenechávat rozhodnutí ostatním, nebo se dostávat do vleku okolností.
 • Pokud ISFP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:
 • Stáhnout se stranou od lidí a utíkat od nepříjemných situací
 • Být extrémně sebekritičtí 
 • Přejít do pasivní rezistence proti pravidlům,  řádu  a okolnostem
 • Cítit se nedocenění a zneuznaní

Pro ISFP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Thinking a iNtuition. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Odmítat nebo nebrat v úvahu logické závěry  
 • Nebýt dost připraveni na nároky a složitost vnějšího světa
 • Ne vždy vidět širší souvislosti a dopady svých momentálních konkrétních rozhodnutí

Pod velkým stresem mohou ISFP propadnou těžké sebekritičnosti a kritičnosti k druhým, která je jinak pro ně netypická – v takových chvílích se vyjadřují se velmi negativně, kriticky a někdy až drsně.