ESTJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ESTJ rádi organizují projekty, činnosti, postupy i druhé lidi a pracují na tom, aby práce byla řádně vykonána a dokončena. V životě se řídí standardy založenými na  jednoznačném systému přesvědčení, systematicky se tyto standardy snaží dodržovat a totéž očekávají i od ostatních. U druhých si váží znalostí, schopností, efektivity a výsledků a při práci i při hře je také sami dávají najevo a  dosahují.

ESTJ rádi komunikují a spolupracují s lidmi, pokud ovšem tito lidé zodpovědně dodržují termíny a plní úkoly. Nejlépe pracují v situacích, kde před nimi stojí jasné a známé úkoly, které se dají řešit osvědčenými metodami.

 

Významné rysy ESTJ

ESTJ přistupují k řešení problémů objektivně a jsou tvrdí tam, kde situace tvrdost vyžaduje. Využívají svou funkci Thinking primárně externě, aby si zorganizovali život a práci. Snadno ztrácejí trpělivost v nejasných situacích, když se setkají s neefektivností a polovičatým řešením. ESTJ bývají:

 • Logičtí, analytičtí a objektivně kritičtí
 • Rozhodní, jasní, jednoznační a asertivní

ESTJ se soustřeďují na přítomnost  - co je reálné a aktuální. Aplikují a adaptují relevantní zkušenosti z minulosti tak, aby byli schopni řešit problémy přítomnosti. Mají nejraději práci, v níž jsou okamžité,  viditelné a hmatatelné výsledky.

ESTJ bývají:

 • Praktičtí, realističtí a věcní
 • Systematičtí a pragmatičtí

ESTJ bývají vynikající administrátoři, protože se vyznají v systémech a logistice. Umí plánovat kroky nezbytné k dosažení cíle nebo dokončení úkolu, předvídat potenciální problémy, zadávat práci, získat a využít zdroje. Nic podstatného nevynechají, všechny eventuality si pojistí  a k výsledku se dostanou včas. Pokud zjistí, že něco nefunguje, naplánují si, jak to zlepšit, a také svůj plán realizují tak, aby se situace zlepšila. Jinak preferují osvědčení postupy a systémy. Jejich orientace je na úkol, činnost a konečný výsledek.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

Protože je pro ně přirozené zavádět systémy, postupy a plány, okolí se na ně spoléhá, že převezmou vedení a zabezpečí dosažení výsledků. Jiní je mohou místy vnímat až jako nátlakové, protože ESTJ jsou si zcela jisti tím, jak by se věci měly dělat. Protože se tak jasně a přímo vyjadřují, jejich okolí skutečně není na pochybách o tom, co si myslí.

ESTJ mohou být docela družní a obecně mají rádi kontakt s lidmi, zejména co se týče plnění společných úkolů, her, tradic a rodinných aktivit. Berou vážně své role ve vztazích a plní je zodpovědně. Okolí obvykle vnímá ESTJ jako:

 • Svědomité a spolehlivé
 • Rozhodné, přímočaré a sebevědomé

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ESTJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti a Sensing a Thinking.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ESTJ se mohou příliš rychle rozhodovat, aniž by k tomu měli dost informací. Potom jejich rozhodnutí samozřejmě odrážejí jejich dříve zformované úsudky a předsudky.  
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, může ji  chybět způsob, jak vyhodnotit informace, a tak mohou dělat nedůsledná nebo příliš tvrdá rozhodnutí.  

Pokud ESTJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Být dogmatičtí a rigidní
 • Stát se Brouky Pytlíky, neomylnými experty na všechno, kteří všem poskytují nevyžádané rady
 • Neposlouchat své okolí
 • Příliš trvat na detailech a ztrácet trpělivost s těmi, kdo nedodržují předpisy do posledního puntíku

Pro ESTJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Feeling a iNtuition. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Používat logiku v situacích, kdy je třeba myslet spíše na city a dopady na lidi
 • Nereagovat na potřeby druhých lidí v oblasti blízkého mezilidského kontaktu, zpracování citů a pocitů
 • Místy nedohlédnout na širší souvislosti u zdánlivě jednoduchých a přímočarých kroků

Pod velkým stresem se mohou ESTJ cítit osamělí a nedocenění a nebýt schopni sdělit své pocity  zármutku a zoufalství.