ENTP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ENTP trvale sledují okolní prostředí, zda v něm objeví nějaké možnosti nebo příležitosti. Vnímají struktury, vztahy a souvislosti, které jiným zůstávají skryté, a dokáží dobře předvídat budoucnost. Jsou vynikající ve vytváření potenciálních příležitostí a při jejich strategické analýze.

ENTP se dobře vyznají v tom, jak fungují systémy,  jsou podnikaví a velmi vynalézaví v tom, jak manévrovat těmito systémy za účelem dosažení svých potřeb.

 

Významné rysy ENTP

ENTP jsou nadšení inovátoři. Jejich svět je plný možností, zajímavých nápadů, koncepcí, možností a příležitostí. S přibývajícími problémy roste jejich energie je řešit, rychle vytvářejí kreativní řešení a s plnou sebedůvěrou ve své kreativní a improvizační schopnosti se  vrhají střemhlav do víru aktivity. Svou funkci iNtuition používají primárně na vnější prostředí, a celý svět jim je hřištěm, na němž si mohou procvičovat svůj důvtip. ENTP bývají:

 • Kreativní, imaginativní a vynalézaví
 • Teoretičtí, koncepční a zvídaví

ENTP používají svou funkci Thinking primárně interně k analýze situací a svých vlastních myšlenek a plánů. Obdivují schopnosti, inteligenci, přesnost a efektivitu. ENTP bývají:

 • Analytičtí, logičtí, racionální a objektivní
 • Asertivní a zvídaví, někdy pochybovační 

ENTP jsou podnikaví, aktivní, pohotoví, nápadití a plní energie. Na náročné situace a problémy reagují tak, že vytvářejí komplexní a globální řešení. Dokáží druhé lidi dobře „prokouknout“, vědí, jak je motivovat a vést. Mohou se pustit téměř do všeho, co vzbudí jejich zájem.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ENTP jsou spontánní a adaptabilní. Plány a standardní operační postupy považují za omezující a kde mohou,tam se jim vyhnou. Velmi dobře rozumí postojům jiných lidí a jejich nadšení a energie  může mobilizovat druhé k tomu, aby podpořili jejich vizi.

Jejich způsob vedení rozhovoru má tendenci být alespoň mírně konfrontační, rádi debatují a vyměňují si i protichůdné názory s druhými. Dobře se s nimi hovoří, rychle myslí a mají rádi malé slovní potyčky. Když však mají hovořit o svých  zásadách a principech, na nichž je vybudován jejich názor, mohou hovořit tak stroze a důrazně, že to bývá druhým až nepříjemné.    Ostatní lidé obvykle vnímají ENTP jako:

 • Nezávislé, autonomní a kreativní
 • Živé, nadšené a energické
 • Asertivní a přímočaré

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ENTP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti a Thinking a iNtuiton.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, mohou postrádat spolehlivý způsob, jak vyhodnotit své koncepce a závěry a následně naplánovat, jak je realizovat. Potom je jejich nadšení pro jednu věc snadno vystřídáno nadšením pro něco jiného, aniž by však byla první věc dotažena do konce.   
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci INtuiton, mohou se spokojit jen s omezeným množstvím informací, takže jejich výsledný obraz světa bude velmi nepřesný nebo odtržený od reality.

Pokud ENTP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Začít být unáhlení, neomalení až hrubí
 • Kritizovat ostatní, zejména ty, kteří jim  připadají nevýkonní nebo neschopní
 • Stavět se na odpor a být bojovní
 • Být rozptýlení a neschopni soustředění

Pro ENTP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Sensing  a Feeling. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Zanedbávat detaily a rutinní postupy nezbytné k realizaci svých vhledů
 • Nepřikládat význam tomu, jak jejich nápady a plány působí na ostatní    
 • Být nadměrně a nevhodně v opozici a vyvíjet tlak na druhé

Pod velkým stresem mohou být ENTP smeteni detaily a ztratit schopnost vytvářet alternativy řešení. Potom se obvykle upnou na jediný z kontextu vytržený detail, případně na nějakou bezvýznamnou chybu, a považují ji za extrémně důležitou.