INTJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí INTJ mají jasnou vizi budoucích možností doplněnou o energii a schopnost vše zorganizovat tak, aby jejich vize mohla být naplněna. Milují náročné a složité úkoly a snadno si propojují komplikované teoretické a abstraktní záležitosti. Jakmile se rozhodnou, jak postupovat v hlavních obrysech, stanovují si konkrétní  strategie k dosažení cílů. Jejich globální myšlení je vede k dosažení cílů i ve velkých organizačních strukturách.

INTJ si váží schopností lidí, očekávají a vyžadují je od sebe i druhých – jsou nároční. Obzvláště nesnášejí zmatky, nepořádek a nevýkonnost.

 

Významné rysy INTJ

INTJ vidí věci z globální perspektivy a rychle vztahují nové informace k celku. Věří svým vlastním závěrům bez ohledu na to, co si myslí většina nebo velké autority. Tupá rutina ničí jejich kreativitu. INTJ využívají svou funkci iNtuition převážně dovnitř, kde si vytvářejí složité struktury a obrazy budoucnosti. INTJ bývají:

 • Kreativní tvůrci
 • Koncepční myslitelé

INTJ využívají svou funkci Thinking k logickým rozhodnutím. Vše hodnotí kritickým okem, rychle nacházejí problémy, které je třeba řešit, jsou tvrdí a rozhodní, kde to situace vyžaduje. INTJ bývají:

 •  Jasní a struční
 •  Racionální, odtažití a objektivně kritičtí

INTJ jsou vynikající dlouhodobí plánovači a často se dostávají na pozici vysokého vedoucího ve skupinách celých organizacích. Jsou nezávislí, věří svým vlastním smyslům a úsudku více než druhým a aplikují své vysoké požadavky na vědomosti a dovednosti nejtvrději sami na sebe.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

INTJ ukazují světu klidnou, tichou a sebejistou tvář, i když je pro ně místy náročné se zapojit do společenské konverzace. Většinou nevyjadřují přímo svou nejcennější a zároveň nejhodnotnější část: svoje  kreativní vhledy. Namísto toho je převádějí na logická rozhodnutí, názory a plány, které často jasně nahlas vyjadřují. Díky tomu ostatní často vnímají INTJ jako celkem zatvrzelé osoby  - k velkému překvapení INTJ, kteří jsou ochotni změnit názor, když se vynoří nová fakta. Okolí obvykle vnímá INTJ jako:

 • Uzavřené, rezervované, dokonce až odtažité
 • Koncepční, originální a nezávislé

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit INTJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti  Thinking a iNtuition.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, INTJ mohou mít problém převést své hodnotné vhledy do dosažitelných výsledků.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuition, mohou získávat málo informací nebo si vybírat jen ty, které se hodí do jejich systému přesvědčení. Potom mohou dělat vratká rozhodnutí založená na omezených nebo sebestředných informacích.

Pokud INTJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Stranit se lidí, chovat se příkře a nemluvit s nimi o svých myšlenkách
 • Být kritičtí k těm, kdo rychle nepochopí jejich vizi
 • Stát se zatvrzelí a nekomunikativní při dosahování své vize

Pro INTJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Sensing a Feeling. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Přehlížet detaily nebo fakta, která nezapadají do jejich iNtuitivních struktur
 •  Zabývat se „intelektuálními hrami“, hrát si se slovíčky, pojmy a abstrakcemi, které druhým nepřinášejí užitek
 • Nedocenit dopad svých rozhodnutí na jednotlivce
 • Nedávat tolik zpětné vazby a osobní komunikace, kolik by druzí potřebovali

Pod velkým stresem mohou INTJ propadnout smyslovým aktivitám  - sledování repríz v televizi, hraní karet, přejídání – nebo se příliš zabývat detaily ve svém okolí, kterých si normálně nevšimnou nebo je běžně považují za nedůležité (úklid, pořádek ve skříních).