INFP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí INFP mají v sobě vnitřní jádro hodnot, které řídí jejich rozhodnutí a vztahy. Chtějí dělat práci, která bude vnitřně rozvíjet je samotné i okolí – aby za výplatní páskou viděli ještě nějaký smysl navíc. Pro ně je prioritou si vyjasnit své hodnoty a žít s nimi v souladu.

INFP rozeznávají a respektují emoční a psychologické potřeby druhých, a to i tehdy, když si je druzí lidé sami neuvědomují nebo o nich nehovoří.

 

Významné rysy INFP

INFP využívají svou preferenci funkce  Feeling primárně interně, a proto dělají rozhodnutí na základě svých hodnot porozumění sám sobě, individuality a růstu. Žijí podle morálních zásad a podle toho, co považují za důležité.  INFP bývají:

 • Citliví a vnímaví, starostliví  a pečující
 • Idealističtí a oddaní svým myšlenkám

INFP rádi čtou, diskutují a uvažují o možnostech pozitivních změn do budoucna. Zajímají se o myšlenky a rychle nalézají souvislosti a celkový význam. INFP bývají:

 • Zvědaví a kreativní
 • Obdaření dlouhodobou vizí

INFP jsou obvykle fascinováni možnostmi prozkoumat zákoutí a složitosti lidské psychiky – své i druhých lidí. Mají tendenci pracovat v záchvatech aktivity a jsou schopní dosáhnout obrovské koncentrace, výkonu a výsledků, pokud si vezmou projekt za svůj. Jsou obecně spíše spolehliví v plnění svých závazků vůči lidem, myšlenkám nebo práci, kterou přijali za svou, ale mohou mít problémy u rutinních činností tam, kde neshledávají v dané práci či závazku pro sebe hlubší význam.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

INFP vnímají pravidla a postupy jako omezující a raději pracují nezávisle. Jsou přizpůsobiví a flexibilní, pokud se ovšem nedostanete do sporu s jejich vnitřními hodnotami. V tom okamžiku se přestávají přizpůsobovat a výsledné vyjádření odsudku může okolí zarazit svou intenzitou.

INFP jsou spíše rezervovaní a velmi si vybírají, komu říci o svých nejniternějších hodnotách a pocitech. Cení si vztahů založených na hloubce, opravdovosti, skutečném souznění a společném rozvoji. INFP si nejvíce váží lidí, kteří nelitují času a snaží se porozumět jejich hodnotám a cílům. Okolí obvykle vnímá INFP jako:

 • Citlivé a vnímavé, do sebe ponořené a složité
 • Originální a individualistické
 • Místy těžko pochopitelné

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit INFP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti iNtuition a Feeling.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuition, mohou používat nespolehlivý způsob sběru a výběru dat a mohou jim uniknout reálné aspekty situace. Potom mohou dělat rozhodnutí založená pouze na osobních hodnotách  a je pro ně těžké osobní hodnoty přetavit do činů.  
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, INFP mohou mít problém věnovat čas na zkoumání vnitřních hodnot, díky kterým dělají nejlepší rozhodnutí. Namísto toho se pohybují od jedné úžasné možnosti ke druhé a nedosáhnou ve výsledku nic.

Pokud INFP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Mít pro sebe jinak zcela netypické potíže při slovním vyjadřování
 • Stáhnout se do ústraní a nic nedělat
 • Nepředávat informace ostatním, zejména o významných hodnotách  
 • Stáhnout se do ústraní, nic neříkat a nedělat
 • Být naštvaní, velmi kritičtí až  jedovatí

Pro INFP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Thinking a Sensing. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Vnímat rozdíl mezi svými ideály a výsledky jako propastný
 • Zamítnout logické uvažování dokonce v situacích, které ji vyžadují, a prosazovat své vlastní stanovisko
 • Být nepraktický a mít problémy odhadnout zdroje nezbytné k dosažení žádoucího cíle

Pod velkým stresem mohou INFP začít vážně pochybovat o svých vlastních schopnostech i o schopnostech svého okolí, začnou být velmi kritičtí a vše odsuzovat a zatracovat.