INTP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí INTP jsou nezávislí řešitelé problémů, kteří vynikají v situacích, kdy mají podat  nezávislou stručnou analýzu myšlenky nebo situace. Kladou náročné otázky, prověřují ostatní i sebe  a snaží se najít nové logické přístupy. 

INTP odvádí nejlepší práci, je-li mu umožněno pracovat nezávisle na problému, jehož řešení vyžaduje přístup protichůdný k současnému přesvědčení většiny nebo jiný než zaběhaný postup. I když nejlépe pracují sami, jejich břitká zhodnocení mohou pomoci skupině dostat se k jádru složitých problémů.

 

Významné rysy INTP

INTP využívají svou funkci Thinking převážně interně, aby nalezli logiku věcí nebo zjistili, na základě čeho věci fungují. Téměř ke všemu přistupují se skepticismem, utvářejí si vlastní standardy a názory, kterými se pak důsledně sami řídí. Vysoce si cení intelektu a dovedností. INTP bývají:

 • Logičtí, analytičtí a objektivně kritičtí
 • Odtažití a hloubaví  

INTP vidí nad současnou realitou nové možnosti, souvislosti a spojitosti. Jsou zvědaví,  hledají nové poznatky a učí se novinky jen tak z principu. Velmi rádi teoretizují  a diskutují o abstrakcích. INTP bývají:

 • Mentálně rychlí, přemýšliví, důmyslní a vynalézaví
 • Intenzivně zvědaví na nové myšlenky, teorie a na to,  jak a proč věci fungují

INTP rychle vnímají chyby, nedůslednosti a nelogičnosti v teoriích a systémech a rádi myšlenky rozebírají a přepracovávají. Přirozeně vytvářejí složité teoretické systémy, které vysvětlují každodenní realitu. Je pro ně těžké se podřizovat rutinním úkolům, ale vnášejí velkou energii, koncentraci a úsilí do analýzy a zkoumání složitých problémů, které vzbudily jejich zájem.   

 

Jak je mohou vnímat ostatní

INTP jsou obvykle tiší a rezervovaní, i když by mohli být výřeční v oblastech, v nichž jsou obzvláště vzdělaní. Pokud jejich práce nevyžaduje činy, raději se zaobírají procesem hledání řešení než praktickou aplikací těchto řešení. Raději neorganizují nic -  ani lidi ani práci.

INTP jsou tolerantní k chování druhých, pozvednou hlas nebo jdou do sporu jen v situacích, kdy jim to připadá rozumné. Tato přizpůsobivost se však vytrácí, když někdo napadne jejich hlavní principy – pak se okamžitě přestávají přizpůsobovat.

INTP si cení přesnosti v komunikaci a nesnášejí banality nebo opakování toho, co již bylo řečeno. Chtějí vyslovovat přesnou pravdu, ale jejich vyjádření jsou tak složitá, že jim ostatní někdy nerozumí. Okolí obvykle vnímá INTP jako:

 • Tiché, poklidné, uvážlivé, uzavřené a nezúčastněné pozorovatele  
 • Nezávislé, oceňující samostatnost

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit INTP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti  iNtuition a Thinking.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuition, mohou mít nespolehlivý způsob získávání informací a být příliš ponořeni do svých logických systémů. Potom mají problém své myšlenky komunikovat dále nebo je implementovat.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, INTP mohou přebíhat od poznatku k poznatku, nikdy je nenahlédnout kriticky ani je nespojovat do ústrojného celku.

Pokud INTP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Se stát cyniky a negativními kritiky
 • Být sarkastičtí a kritizovat destruktivně
 • Izolovat se a odkládat činnosti
 • Pouštět se do verbálních přestřelek a hádek

Pro INTP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Feeling a  Sensing. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Být necitliví k potřebám druhých v oblasti informací a emočního kontaktu
 • Rozhodnout se, že něco, čeho si druzí cení, je nedůležité, protože je to „nelogické“
 • Nebrat v úvahu dopady svých názorů a způsobu vyjadřování na druhé
 • Být nepraktičtí, opomíjet nebo zapomínat na detaily, jako je vhodné oblečení, placení účtů a fyzické potřeby

Pod velkým stresem mohou INTP vnitřně propadnout nevhodným citovým výlevům. Výsledný výbuch vzteku nebo slzavého pocitu ublíženosti má na okolí neblahý vliv a je pro jinak klidné a rezervované INTP zdrojem zahanbení.