ENTJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ENTJ jsou přirození lídři a tvůrci nových systémů a organizací. Snadno vytvářejí koncepce a teorie a převádějí možnosti na reálné plány k dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů. Snadno rozpoznávají nelogické nebo neefektivní postupy a cítí silnou touhu je opravit  - zorganizovat lidi a situace tak, aby se vyvíjely správným směrem.

 ENTJ jsou stratégové a vizionáři, odborníci na plánování pro budoucí potřeby lidí a  organizací, za něž odpovídají.

 

Významné rysy ENTJ

ENTJ využívají svou funkci Thinking primárně na vnější prostředí, a proto jsou přirozenými kritiky. Nastavují svůj vlastní standard a prosazují jej u druhých lidí, v celých organizacích a podřizují se mu i sami. Váží si inteligence, výkonu a schopností druhých, nesnášejí nevýkonnost, nedbalost a neznalost. Je-li to třeba, umí být i dost tvrdí.

ENTJ bývají:

 • Analytičtí, logičtí a objektivně kritičtí
 • Rozhodní, jasní a asertivní

ENTJ jsou zvídaví, hledají nové nápady a myšlenky a mají rádi složité problémy. Používají svou funkci iNtuition primárně vnitřně, aby zjistili možnosti a vytvořili si přehled, který použijí jako základ pro svá rozhodnutí a plány. ENTJ mívají:

 • Globální a koncepční myšlení
 • Inovativní teorie a plány

ENTJ patří k vynikajícím řešitelům organizačních problémů. Jsou si silně vědomi složitých vztahů uvnitř organizací a jsou akční i strategičtí – myslí dopředu, předvídají problémy, navrhují velkorysé plány a systémy a uvádějí do pohybu lidské i materiální zdroje k dosažení cílů. Obecně se málo zabývají rutinními a udržovacími činnostmi, protože preferují nové „oříšky k rozlousknutí“.   

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ENTJ mají velmi rádi zajímavou interakci mezi lidmi. To jim také vlévá energii do žil. Časti  se přou s názory druhých a argumentují proti jejich chování v očekávání, že se druzí budou hájit a oba pak dojdou k novému poznání. Nemyslí to vůbec osobně. ENTJ obdivují a vyhledávají  lidi, kteří jsou vzdělaní, dokáží se jim v diskusi postavit, říci, co si myslí a přesvědčivě argumentovat. 

ENTJ mají rádi, když jsou věci jasně dané, ale jejich obliba nových nápadů je může zavést až k velmi široce pojatým diskusím. Jejich výřečnost, jasná formulace myšlenek, rozhodnost, sebedůvěra a potřeba organizovat druhé může místy druhé lidi zahnat do defenzivy. Ostatní lidé obvykle vnímají ENTJ jako:

 • Přímé, rozhodné, odvážné a   vyzývající k diskusi
 • Objektivní, férové a podnětné  

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ENTJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti iNtuiton a Thinking.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuiton, ENTJ se mohou příliš rychle rozhodovat, aniž by prověřili všechny možnosti a alternativy. V takovém případě se jejich rozhodnost může stát až diktátorskou.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, mohou postrádat spolehlivý způsob, jak zhodnotit své plány a nápady. V takovém případě jejich rozhodnutí budou nedůsledná a často mohou podléhat změnám.  

Pokud ENTJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Začít být odtažití, suší, neosobní a kritičtí
 • Být direktivní a neodbytní – dávat příkazy a neposlouchat
 • Začít být drsní, neomalení a někdy i slovně agresivní

Pro ENTJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Sensing  a Feeling. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Si nevšimnout nebo nedocenit něčí potřebu osobního kontaktu, ocenění a chvály
 • Nezahrnout do svých plánů lidský aspekt - podporu a čas na zpracování výsledků  
 • Přehlížet detaily a realistické faktory, které jsou nezbytné k dotažení plánů do konce

Pod velkým stresem mohou být ENTJ hluboce vtaženi do pochybností o sobě samých, cítit se osamoceni a nedoceněni a zároveň postrádat schopnost  se komukoli svěřit.