ESTP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ESTP jsou energičtí a aktivní, rádi řeší problémy a kreativně reagují na náročné situace. Jen zřídka se nechají brzdit pravidly nebo existujícími procesy a hledají možnost, jak kreativně využít existující systémy. Vytvářejí snadné metody, jak zvládnout obtížné úkoly, a práci si celkem užívají – rádi při ní prožívají nějakou legraci. Jsou flexibilní, adaptabilní, vynalézaví a nápadití, umí stmelovat znepřátelené tábory a jsou dobrými týmovými hráči.

ESTP jsou oblíbení jako společníci na večírcích, při sportu i jako kolegové v práci pro  svou chuť do života – s nimi má všechno ten správný říz.

 

Významné rysy ESTP

ESTP se zajímají o vše, co se kolem nich děje – činnosti, jídlo, oblékání, lidi, venkovní aktivity a vše, co může přinášet nové zážitky a zkušenosti. Protože se více naučí při činnosti, než při konvenčním studiu z knih nebo z četby, rádi se vrhají přímo do víru událostí a učí se za pochodu  -  věří své schopnosti pohotově zareagovat na situaci. ESTP bývají:

 • Všímaví a pozorní
 • Praktičtí, realističtí
 • Aktivní, vyhledávající přímé zkušenosti a osobní prožitky

ESTP se rozhodují na základě logické analýzy a uvažování a dokáží být tvrdí tam, kde to situace vyžaduje. ESTP bývají:

 • Analytičtí, racionální řešitelé problémů
 • Přímočaří a asertivní

ESTP bývají vynikající v rozpoznání toho, co si situace žádá, a v rychlé reakci na tuto potřebu. Většinou reagují na to, co skutečně je, a nikoho neodsuzují. Dobrácky berou věci tak, jak jsou, a spíše hledají řešení uspokojivá pro všechny zúčastněné, než aby něco nařizovali nebo vnucovali.  

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ESTP jsou mistry v umění žít. Milují život a pijí jej plnými doušky – okolí reaguje na jejich nadšení a dobrou náladu. ESTP jsou velmi činorodí. Obvykle nemají rádi teorie ani písemné příkazy či instrukce, a tak se jim vyhýbají. Pro osoby s touto preferencí může být tradiční forma vzdělávání dost obtížná. Pokud vidí ve vzdělání význam pro sebe a mají možnost experimentovat, daří se jim dobře. Okolí obvykle vnímá ESTP jako:

 • Družné, spontánní a milující legraci
 • Odvážné a jdoucí do rizika
 • Pragmatické řešitele problémů

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ESTP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti Thinking a Sensing.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, může jim chybět způsob, jak vybrat ta nejdůležitější data ze záplavy, která dotírá na jejich smysly. Mohou mít tedy problémy si stanovit priority nebo dělat rozhodnutí, která nebudou dobře zakotvena v realitě.   
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ESTP se mohou soustředit jen na momentálně dostupná data. V takovém případě se jejich rozhodnutí mohou orientovat jen na uspokojení jejich bezprostředních smyslových tužeb, zejména těch, které jsou spojeny s fyzickými nároky a riziky.   

Pokud ESTP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Mít problémy přijmout pravidla a dodržet termíny  
 • Zcela se soustředit na radost z činnosti a na vnější svět
 • Dávat přednost zábavě a potěšení před důležitými povinnostmi

Pro ESTP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem iNtuition  a Feeling. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Místy nedohlédnout na širší souvislosti svých činů a rozhodnutí
 • Zapomínat na data a události, které mají pro druhé zvláštní význam
 • Neuvědomovat si dopad svých činů na druhé
 • Být netrpěliví v diskusi a ve vztazích

Pod velkým stresem mohou ESTP trpět negativistickými představami. Mohou si představovat, že o ně druzí nestojí, a sestavit ze svých pozorování falešné „důkazy“, že tomu tak je.