ISTP

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ISTP pečlivě pozorují, co se děje kolem nich. Potom, když je potřeba, se rychle dostanou k jádru věci a vyřeší ji s naprostou elegancí a minimálním úsilím. Zabývají se tím, jak a proč věci fungují, ale abstraktní teorie jsou pro ně nezajímavé, ledaže je mohou rychle aplikovat. Často fungují jako „hasiči požárů“, protože mají schopnost napravit to, co nefunguje.

ISTP nesnášejí jakékoli usměrňování  a pravidla, zajímají se o různorodost a novinky a nejraději řeší nové, konkrétní a rozsáhlé problémy.

 

Významné rysy ISTP

ISTP využívají svou funkci Thinking primárně interně, aby pochopili, na čem se zakládají a jak spolu souvisejí fakta. Jejich mysl funguje skoro jako počítač, třídí data a přemýšlí neosobně a objektivně.  Dělají racionální rozhodnutí na velkém množství konkrétních dat.. ISTP bývají:

 • Nezaujatí a objektivně kritičtí 
 • Analytičtí a logičtí řešitelé problémů    

ISTP jsou realisty a soustředí se více na existující situaci a co se s ní dá dělat, než na teoretické možnosti. Často jsou při řešení konkrétního problému kreativní a vynikají při úkolech, kdy je možno řešit něco přímo, ne jen na papíře nebo v úvahách. ISTP bývají:

 • Praktičtí a realističtí
 • Faktičtí a pragmatičtí

ISTP se chovají účelně a vynalézavě a věří v šetření úsilím – dělají jen to, co je nutné, a moc okolo toho nemluví. Soustředí se na dosažení žádaného výsledku.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ISTP jsou rovnostářští a obecně tolerantní k celé řadě věcí – pokud se nějak nedotknete jejich významných logických principů. V takovém případě mohou překvapit okolí tím, jak tvrdé a jasné soudy začnou vynášet. ISTP naslouchají a vypadají, že souhlasí, protože  se nepřou s tím, co říkáte. Později se ukáže, že ISTP jen poslouchali, analyzovali a dělali si vnitřní závěry. S jejich přístupem - trvalým vyhledáváním informací a koncentrací na výsledky ISTP klidně změní postup nebo názor, pokud uvidí jinou, efektivnější cestu k řešení. Mají tendenci být tiší a rezervovaní, i když mohou být i docela výřeční v oblastech, kde „jsou doma“  díky svým vědomostem.

Okolí obvykle vnímá ISTP jako:

 • Přizpůsobivé, akční a jdoucí do rizika
 • Sebevědomé, nezávislé a odhodlané

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ISTP plně rozvinout jejich preferenci v oblasti  Sensing a Thinking.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ISTP mohou mít potíže nasbírat přesná data o vnějším světe nebo překlopit své myšlenky do konkrétní činnosti.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, ISTP se mohou zanášet jednotlivými fakty a operativou a nevěnovat se vnitřním logickým procesům, na jejichž základě dělají nejlepší rozhodnutí. Potom jejich činy mohou být jen náhodnými reakcemi na bezprostřední potřeby.

Pokud ISTP nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Stát se cynickými a negativními kritiky
 • Stáhnout se do ústraní  -  odebrat skupině svou pozornost a energii   
 • Odkládat řešení

Pro ISTP je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Feeling a iNtuition. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Přehlížet emoční potřeby a hodnoty lidí ve svém okolí 
 • Nepřikládat patřičnou váhu dopadům svých rozhodnutí na druhé
 • Soustředit se tolik na okamžité výsledky, že ztratí přehled o dlouhodobých dopadech  svých rozhodnutí a činů

Pod velkým stresem mohou ISTP dojít až k  výbuchu emocí navenek. Výsledný vztek nebo  plačtivá ublíženost je pro okolí stresující a pro jinak klidné a ovládající se ISTP zahanbující.